Thursday, January 26, 2012

"Алтан хонх" танин мэдэхүйн тэмцээн 2011

Манай клуб нь Анагаах ухааны сургуулийн оюутнуудын дунд "Молекулаас эс" 2-р блокын
  • Удам зүй 
  • Биохими
  • Молекул биологи 
  • Бичил амь судлал 
  • Эмгэг судлал 
  • Физиологийн хичээлүүдийг оролцуулан 2-р курсын оюутнуудын дунд "Алтан хонх" уралдаант тэмцээнийг зохион байгуулдаг билээ. Эхний удаагын "Алтан хонх" тэмцээнийг 2011 оны 10 сарын 29-нд
болсон билээ.2-р шатанд шалгарсан оюутнууд .
Сайн хичээгээрэй залуусаа!

 Манай тэмцээний ялагчид хүндэт багш нарын хамт.
Багш нар, тэмцээнд оролцсон шилдэг залуус, клубын гишүүдийн хамт.

No comments:

Post a Comment